Thống kê
  Đang online: 3
  Lượt truy cập: 628410
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH

Tin Việt Nam

Bình đun nước nóng có dự dữ dân dụng

Các lô hàng máy nước nóng có dự  trữ dùng khí đốt dân dụng của Hoa Kỳ cho tháng 11 năm 2019 tăng 0,4%, lên tới 342.522 chiếc so với 341.158 chiếc được lưu chuyển vào tháng 11 năm 2018. Các lô hàng máy nước có dự  trữ dùng điện  tăng 6,9% trong tháng 11 năm 2019 so với tháng 11 năm 2018 (341.949 chiếc tháng 11 năm 2019 và 319.806 chiếc của tháng 11 năm 2018).

Các lô hàng máy nước nóng có dự trữ dùng khí đốt  hàng năm của Mỹ giảm 3,4%, xuống còn 3.971.353 chiếc, so với 4.109.944 chiếc được lưu chuyển trong cùng kỳ năm 2018. Các lô hàng máy nước nóng có dự  trữ dùng điện giảm 1,1% từ đầu năm đến nay, còn 3.818.316 đơn vị so với 3.860.324 đơn vị được lưu chuyển trong cùng kỳ năm 2018.


 

Commercial Storage Water Heaters
Commercial gas storage water heater shipments decreased 7.6% in November 2019, to 6,120 units, down from 6,620 units shipped in November 2018. Commercial electric storage water heater shipments increased 8% in November 2019, to 10,934 units, up from 10,125 units shipped in November 2018.

Year-to-date U.S. shipments of commercial gas storage water heaters decreased 5.8%, to 81,276 units, compared with 86,294 units shipped during the same period in 2018. Year-to-date commercial electric storage water heater shipments increased 11.2%, to 138,522 units, up from 124,578 units shipped during the same period in 2018.

 

Bình đun nước nóng thương mại

Các lô hàng máy nước nóng có dự trữ dùng khí đốt thương mại giảm 7,6% trong tháng 11 năm 2019, xuống còn 6.120 chiếc so với 6.620 chiếc được lưu chuyển vào tháng 11 năm 2018. Các lô hàng máy nước nóng lưu trữ điện thương mại đã tăng 8% trong tháng 11 năm 2019, lên 10.934 chiếc, tăng từ 10.125 chiếc vào tháng 11 năm  2018. Các lô hàng máy nước nóng có dự  trữ dùng khí đốt  thương mại hàng năm của Mỹ giảm 5,8%, xuống còn 81.276 chiếc, so với 86.294 chiếc được lưu chuyển trong cùng kỳ năm 2018. Các lô hàng máy nước nóng có dự trữ dùng điện thương mại hàng năm tăng 11,2%, lên 138,522 đơn vị, tăng từ 124.578 đơn vị lưu chuyển trong cùng kỳ năm 2018.

Central ACs and ASHPs

U.S. shipments of central air conditioners and air-source heat pumps (ASHPs) totaled 460,002 units in November 2019, up 2.1% from 450,399 units shipped in November 2018. U.S. shipments of central air conditioners decreased 2.4%, to 267,994 units, down from 274,586 units shipped in November 2018. U.S. shipments of ASHPs increased 9.2%, to 192,008 units, up from 175,813 units shipped in November 2018.
Year-to-date combined shipments of central air conditioners and ASHPs increased 1.4%, to 7,960,827 units, up from 7,848,276 units shipped during the same period in 2018. Year-to-date shipments of central air conditioners decreased 1%, to 5,056,087 units, down from 5,107,440 units shipped during the same period in 2018. The year-to-date total for heat pump shipments increased 6%, to 2,904,740 units, up from 2,740,836 units shipped during the same period in 2018. 

 

 ACs trung tâm và ASHPs

Các lô hàng máy điều hòa không khí trung tâm và máy bơm nhiệt nguồn không khí (ASHP) của Hoa Kỳ có tổng cộng 460.002 chiếc vào tháng 11 năm 2019, tăng 2,1% so với 450.399 chiếc được lưu chuyển vào tháng 11 năm 2018. Các lô hàng điều hòa trung tâm của Hoa Kỳ đã giảm 2,4%, xuống còn 267.994 chiếc các đơn vị được lưu chuyển vào tháng 11 năm 2018. Các lô hàng ASHP của Mỹ đã tăng 9,2%, lên 192.008 đơn vị, tăng từ 175.813 đơn vị được lưu chuyển vào tháng 11 năm 2018.

Các lô hàng kết hợp giữa các máy điều hòa không khí trung tâm và ASHP tăng 1,4%, lên 7.960.827 chiếc so với 7.848.276 chiếc được lưu chuyển trong cùng kỳ năm 2018. Các lô hàng máy điều hòa trung tâm hàng năm giảm 1%, xuống 5.056.087 chiếc so với  5.1107.440 chiếc được lưu chuyển trong cùng kỳ năm 2018. Tổng số các lô hàng bơm nhiệt tăng 6%, lên 2.904.740 chiếc so với 2.740.836 chiếc được lưu chuyển trong cùng kỳ năm 2018.

 

Bài viết cùng chuyên mục
Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục
Hỗ trợ trực tuyến

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TS. Nguyễn Xuân Tiên

0243.771.0543

0913212345