Thống kê
  Đang online: 3
  Lượt truy cập: 1374547
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH


Điều lệ hội

ĐIỀU LỆ (Sửa đổi, bổ sung)

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LẠNH

VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 951/QĐ-BNV ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục
Hỗ trợ trực tuyến

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TS. Nguyễn Xuân Tiên

0243.771.0543

0913212345