Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục
Thống kê
  Đang online: 8
  Lượt truy cập: 336254
Liên kết website
Tài liệu KT ĐHKK

Mười năm gần đây sự phát triển của Chiller ly tâm đệm từ là cuộc cách mạng tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực Lạnh và Điều hòa không khí. Chiller ly tâm đệm từ đã loại bỏ công nghệ vòng bi và dầu bôi trơn làm giảm hiệu suất năng lượng máy nén và chỉ số hiệu quả làm lạnh Chiller. Sử dụng Chiller ly tâm đệm từ  không dầu có chỉ số IPLV > 10 kW/kW cho các hệ thống ĐHKK chạy non tải nhiều giờ ở điều kiện khí hậu Việt Nam có thể đem lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn 35%-50% chiller có dầu trước đây. Xem tiếp: (https://drive.google.com/file/d/0B5V80q7h_OZ1ajBHdUdVVWNJNXd3YWdxWHlEYnNIMVkyVnRv/view)

Tóm tắt:

Trên cơ sở mức tăng trưởng trên 20% của thị trường máy ĐHKK gia dụng ở Việt Nam và phân tích nhu cầu nhiệt-lạnh cho mục đích ĐHKK và cung cấp nước nóng phù hợp với điều kiện khí hậu của các tỉnh phía Bắc, nghiên cứu đã đề xuất giải pháp công nghệ ĐHKK thu hồi nhiệt có chỉ số COP cao nhất hiện nay(COP>6 kW/kW) cho hộ gia đình. Theo định hướng tiết kiệm năng lượng, bài báo đã giới thiệu nội dung công tác kiểm định dán nhãn năng lượng cho máy ĐHKK và đưa ra thứ tự ưu tiên cho các giải pháp ĐHKK và cung cấp nước nóng hộ gia đình. Nếu áp dụng giải pháp tiên tiến thì có thể tiết kiệm được khoảng 3,6 triệu kWh điện/ngày cung cấp nước nóng cho 600.000 hộ gia đình các tỉnh phía Bắc.

xem tiếp:/Data/upload/files/DHPT-DHKKDD.doc

Bài báo trình bày đặc thù riêng của nhiệt năng (Chất lượng của năng lượng nhiệt, tính không thuận nghịch gây nên sự xuống cấp của nhiệt năng trong quá trình truyền và biến đổi), phương pháp phân tích chất lương và áp dụng trong các lĩnh vực đặc trưng của công nghệ nhiệt-lạnh. Trong bài báo cũng đề nghị  một số thuật ngữ tiếng Việt chuyên ngành và giải pháp khoa học – công nghệ thực sự hiệu quả trong điều kiện nước ta hiện nay

xem tiếp: /Data/upload/files/BCKH-CLNN.docx1 of 1
1 | Next End