Thống kê
  Đang online: 3
  Lượt truy cập: 1398590
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH


ĐIỀU LỆ (Sửa đổi, bổ sung)

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LẠNH

VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 951/QĐ-BNV ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Chủ Tịch Hội: TS. Tạ Quang Ngọc

Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam

Nguyên UV Ban CH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thủy Sản

Phó chủ tịch Kiêm Tổng thư ký:TS. Nguyễn Xuân Tiên

 GV Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

 

 

Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Việt nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 16/8/2010 theo Quyết định số 951/QĐ-BNV quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội như sau:

Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục
Hỗ trợ trực tuyến

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TS. Nguyễn Xuân Tiên

0243.771.0543

0913212345