Thống kê
  Đang online: 2
  Lượt truy cập: 506166
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH

Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ vào Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Việt nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 16/8/2010 theo Quyết định số 951/QĐ-BNV quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội như sau:Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục