Thống kê
  Đang online: 4
  Lượt truy cập: 1436234
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH
Tin tức và sự kiện

Ngày 25/5/2024, tại Văn phòng Hội, Ban Thường vụ Hội KHKT Lạnh và ĐHKK khoá IV đã tiến hành Họp toàn thể lần thứ VII, nhằm thảo luận triển khai thực hiện những nội dung đã được thống nhất tại cuộc họp Ban chấp hành lần thứ IV ngày 13/5/2024. Đông đảo các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ đã tham dự.

Chủ trì cuộc họp: Ông Tạ Quang Ngọc - Chủ tịch Hội Lạnh và ĐHKK Việt Nam.

I. Nội dung cuộc họp

Ông Tạ Quang Ngọc (Chủ trì cuộc họp), nêu những nội dung cụ thể, cần thiết trao đổi và tập trung thảo luận:

- Công tác chuẩn bị cho Đại Hội nhiệm kỳ V. Về thời gian dự định tiến hành vào cuối năm 2025. Về công tác nhân sự cần có sự thay đổi, trẻ hóa nhằm đáp ứng và thực hiện tốt hơn công tác của Hội trong thời gian tới.

Công tác đối ngoại:

- Cho ý kiến về việc ký kết tăng cường hợp tác giữa Hội Lạnh của Nhật và Hội KHKT Lạnh và ĐHKK VN (MOU) theo đề nghị của anh Trịnh Quốc Dũng.

+ Phối hợp và thực hiện 03 sự kiện từ nay đến cuối năm 2024:

+  Phối hợp cùng Intech tổ chức Triển lãm, hội thảo tại TP HCM vào tháng 11/2024.

+ Phối hợp với Trường Sư phạm Thủ Đức tổ chức Hội thảo trong tháng 9/2024.

+ Tổ chức Hội thảo tại triển lãm HVACR vào tháng 9/2024.

- Mối liên hệ giữa Hội với các chi hội, liên chi hội, các Doanh nghiệp, các đơn vị, trường học…

II. Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến của các UV ban TV

- Nhất trí nội dung cần tập trung thảo luận những vấn đề do chủ trì cuộc họp đề xuất.

- Ý kiến về việc chuẩn bị tiến hành Đại hội nhiệm kỳ V: Theo quy định và điều lệ Hội, việc tiến hành Đại hội lần thứ V sẽ tiến hành vào tháng 4/2026 (5 năm), nhưng để đáp ứng được với yêu cầu công tác trong thời gian tới, việc tiến hành vào cuối năm 2025 (sớm hơn 4 tháng so với quy định) là hợp lý và thuận lợi đối với các đơn vị hoạt động trong ngành.

- Để tiến hành công tác chuẩn bị cho Đại hội, cần thành lập các tiểu ban (tổ chức, văn kiện, nhân sự…), giao cho Ban thường trực đề xuất trên cơ sở tham khảo ý kiến của các UV Ban thường vụ.

- Về công tác nhân sự trong nhiệm kỳ tới cần bổ sung lực lượng trẻ vào Ban chấp hành.

- Về công tác đối ngoại: cần tăng cường hơn nữa công tác đối ngoại, cần cử những người có năng lực, điều kiện để thường xuyên nắm bắt và liên hệ giữa Hội và các Hội và các tổ chức nước ngoài. Việc kí kết mở rộng hợp tác MOU giữa hội và hội lạnh của Nhật là nên thực hiện. Hiện nay hội đã cử Anh Trịnh Quốc Dũng và Anh Nguyễn Việt Dũng phụ trách công tác đối ngoại, đây là những đồng chí có khả năng thực hiện tốt trong nhiệm vụ quan hệ với các Hội bạn.  

- Nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung về việc thực hiện 3 sự kiện từ nay đến cuối năm 2024, về tăng cường mối liên hệ giữa Hội với Liên chi hội, với các chi hội, các đơn vị và các trường đào tạo hoạt động trong lĩnh vực Lạnh và Điều hòa không khí….

III. Kết luận

Kết thúc cuộc họp, Ông Tạ Quang Ngọc chủ tịch Hội, chủ trì cuộc họp đã đánh giá cao các ý kiến thảo luận của Ban thường vụ, đồng ý với nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất của các đồng chí tham dự và kết luận:

- Đại hội nhiệm kỳ V dự định sẽ tiến hành vào tháng 11 năm 2025. Công tác chuẩn bị giao cho Ban thường trực lên dự kiến thành lập các tiểu ban để thông qua ban thường vụ.

- Nhất trí việc kí kết mở rộng hợp tác giữa Hội KHKT lạnh và ĐHKK và Hội Lạnh của Nhật.

- Để thực hiện 3 sự kiện từ nay đến cuối năm 2024, cần tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các đơn vị tổ chức sự kiện để có sự phối hợp tốt nhất, đáp ứng được kịp thời các yêu cầu của sự kiện.

- Đối với các chi hội, liên chi hội, các trường đào tạo chuyên ngành… cần chủ động nắm bắt tình hình, cùng nhau bàn bạc giải quyết những khó khăn nảy sinh.

- Để thực hiện được tốt buổi tọa đàm giữa Hội với các doanh nghiệp, cần phải có chủ đề, cần có trao đổi để nắm bắt được nguyện vọng của các doanh nghiệp đối với hội và đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Cũng cần có sự tham gia của các Bộ Ngành.

Ban thường vụ  khóa IV xin thông báo nội dung và kết quả cuộc họp lần thứ VII ngày 25/5/2024 đến các uỷ viên ban chấp hành, văn phòng Hội các cấp và toàn thể Hội Viên. Ban Thường vụ Hội rất mong nhận được ý kiến đóng góp, các đề xuất từ các đồng chí trong Ban chấp hành và toàn thể hội viên cho tổ chức và hoạt động của Hội.

Trân trọng cảm ơn!

                                                                  TM BAN THƯỜNG VỤ

                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                                                  TS. Nguyễn Liên Chi

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục
Hỗ trợ trực tuyến

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TS. Nguyễn Xuân Tiên

0243.771.0543

0913212345