• khóa học seo tại tphcm quạt trần, bán quạt trần tại hà nội, quạt trần đèn, quạt trần trang trí, quạt trần trang trí
 • Tìm kiếm
  Lựa chọn chuyên mục
  Thống kê
    Đang online: 4
    Lượt truy cập: 411078
  Liên kết website
  Tin tức và sự kiện

   

  Ngày 5/7/2012, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tổ chức hội thảo nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để lập luận cho quan điểm, định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Khoa học và Công nghệ năm 2000. Ông Trần Việt Hùng và ông Phạm Văn Tân, Phó chủ tịch Liện hiệp hội Việt Nam chủ trị Hội thảo.

  Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Phó chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, Trần Việt Hùng cho biết Luật KH&CN đã được ban hành từ năm 2000, Việt Nam có điều kiện pháp lý để chủ động hội nhập với thế giới. Trong hơn 20 năm đổi mới, nền KH&CN của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên công tác tổ chức, quản lý nhà nước về KH&CN còn chậm đổi mới, đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước còn thấp, hiệu quả đầu tư chưa cao, đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách còn hạn chế, năng lực KH&CN quốc gia chưa tương xứng với vai trò là động lực trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vì vậy, việc tiếp tục hoàn thiện Luật KH&CN là hết sức cần thiết nhằm tiếp tục khẳng định phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu; khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; phát huy và tận dụng mọi cơ hội trong và ngoài nước để tăng cường tiềm lực KH&CN đáp ứng mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại năm 2020.

  Việc sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN được thực hiện theo bốn định hướng cơ bản:

  Một là, tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách về KH&CN được thể hiện trong Hiến pháp và các văn kiện của Đảng từ trước đến nay.

  Hai là, sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  Ba là, sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN nhằm tạo nền tảng pháp lý giải quyết những bất cập, phát huy các thành quả đã đạt được để triển khai thực hiện nhiệm vụ then chốt mang tính đột phá trong hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN.

  Bốn là, sửa đổi, bổ sung Luật KH&CN nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, đảm bảo sự phù hợp và tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  Sau các bài tham luận là ý kiến trao đổi của các đại biểu đến từ hội ngành toàn quốc, các các Bộ, ngành Trung ương, trường đại học và từ các viện nghiên cứu.

  Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào Tờ trình dự án Luật KH&CN sửa đổi, trong đó đề nghị cần phải đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý và triển khai nhiệm vụ KH&CN trong thời gian qua, vai trò và trách nhiệm của các nhà khoa học Việt Nam đối với các kết quả đạt được.

  Tin, ảnh: Băng Thanh

   

  Bài viết cùng chuyên mục
  Hỗ trợ trực tuyến