Thống kê
  Đang online: 5
  Lượt truy cập: 1022708
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH
Tin tức và sự kiện

 Kính gửiCác Công ty, các nhà khoa học và cán bộ kỹ thuật ngành Điện lạnh

   Về nội dung Hội nghị khoa học toàn quốc đã ghi rõ trong thông báo số: 01/TB-VISRAE-SHEER ngày 15/04/2022. Ban Tổ chức xin nhấn mạnh một số điểm sau:

- Đây là lần đầu tiên tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc ngành điện lạnh. Ban Tổ chức muốn Hội nghị khoa học lần này có ý nghĩa thực tiễn.

- Thành phần tham dự là các nhà quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ tài nguyên và Môi trường, các nhà khoa học, các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp trong ngành điện lạnh.  

- Ban tổ chức mong muốn lắng nghe ý kiến của các cơ sở, các Hãng chế tạo máy lạnh và máy điều hòa không khí

   Do đó, đề nghị các công ty:

+ Cử cán bộ tham gia Hội nghị

+ Mỗi công ty sẽ có 01 báo cáo giới thiệu về hoạt động của mình theo hướng tiết kiệm năng lượng và  bảo vệ môi trường, những nghiên cứu đã đưa vào thực tế sản xuất và các kế hoạch trong thời gian tới.  

+ Do thời gian tương đối gấp nên nếu đơn vị có báo cáo, xim gửi đăng ký tên đề tài trước ngày 07/05/2022 về địa chỉ Ông Nguyễn Việt Dũng, điện thoại: 0943.544.111, email: dung.nguyenviet@hust.edu.vn hoặc Bà Nguyễn Thị Hoàn, điện thoại: 0988.731.581, email: lanhdhkk@yahoo.com.

 

Bài viết cùng chuyên mục
Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục
Hỗ trợ trực tuyến

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TS. Nguyễn Xuân Tiên

0243.771.0543

0913212345