• khóa học seo tại tphcm quạt trần, bán quạt trần tại hà nội, quạt trần đèn, quạt trần trang trí, quạt trần trang trí
 • Tìm kiếm
  Lựa chọn chuyên mục
  Thống kê
    Đang online: 7
    Lượt truy cập: 413061
  Liên kết website
  Tài liệu KT Lạnh

  Khi chúng ta đi mua một máy điều hòa, có khi người bán nói năng suất lạnh là Btu/h, khi nói là W, khi nói là Kcal/h. Các đơn vị chiều dài diện tích, nhiệt độ, áp suất đều có các tên gọi khác nhau. Vậy bản chất của sự khác nhau là gì?

  Bản chất vật lý của các hiện tượng không thay đổi, khi dùng các đơn vị khác nhau là do thói quen của các nước khác nhau. Theo quy định của quốc tế, các đơn vị đo cơ bản: chiều dài là mét, thời gian là giây, khối lượng là kilogam, lực là Niuton (N). Thí dụ tốc độ là m/s, công là jun = N/m, công suất là W=jun/s, áp suất là pascan = N/m2  vv…

  Để giúp các bạn quy đổi giữa các tên gọi về đơn vị khác nhau, chúng tôi xin giới thiệu bảng chuyển đổi dưới đây:

   

  Bảng tính chuyển đổi một số đơn vị sang hệ SI

   

  1. Chiều dài

  1in = 0,0254m

  1ft = 0,3048m

  1yard = 0,914m

  1mile = 1609,35m

   

  9. Thể tích, lưu

  lượng thể tích

  1cu.in = 16,39.10-6m3

  1cu.ft = 0,02832.106m3

  1imp.gallon = 4,546.10-3m3

  1USA gallon (chất lỏng)=

                = 3,785.10-3m3

  1USA gallon (chất khô) =

                = 4,405.10-3m3

  1bushel (chất khô) = 0,0352m3

  1cu.ft/lb = 0,06243m3/kg

  1cfm(cu.ft/min) = 4,72.10-4m3/s

  2.Tốc độ

  1mph (miles per hour) = 0,447m/s

  1ft/min (fpm) = 0,0051m/s

  1km/h = 0,278m/s

   

  3. Diện tích

   

  1s.in = 0,465.10-3m2

  1sq.ft = 0,929m2

   

  4.Khối lượng

  1lb (pound) = 0,4536kg

  1Zentner     = 50kg

  1grain        = 64,8.10-6kg

  1ton (long) = 1016kg

  1ton (short) = 907kg

   

  10. Công Nhiệt

  lượng

  1kWh = 3600kJ

  1kGm = 9,81J

  1kcal = 4187J

  1Btu = 1055J

  1Btu/lb = 2326J/kg

  5. Lực

  1dyn = 10-5N

  1kG  = 9,81N

   

  11. Công suất

  dòng nhiệt

  1kGm/s         = 9,81W

                      = 9,81J/s

  6. Áp suất

  1kG/cm2 = 1at = 98100N/m2

               = 0,981bar

  1bar      = 105N/m2

  1mbar   = 100N/m2

  1atm    = 1,013bar

  10mH2O = 1at = 0,981bar

  760mmHg = 1atm = 1,013bar

  750mmHg = 1bar

  735,5mmHg = 1at = 0,981bar

  1mmHg = 1Torr = 133,2N/m2

  1Pa = 1N/m2

  1psi (lb/in2) = 0,06895bar

  1in Hg = 3387N/m2

  1inWS =3387Pa

   

   

  1 mã lực PS  = 735,5W

  1 mã lực HP  = 745,5W

  1kcal/h = 1,163W

  1Btu/h  = 0,293W

  1USRT (tấn lạnh Mỹ) =

            = 12.000Btu/h

            = 3024 kcal/h

            = 3561W

  1IRT (tấn lạnh Anh) = 4186W

  1IKT (tấn lạnh Nhật) = 3860W

  7. Nhiệt dung riêng

  1kcal/kg độ = 4187J/kgK

  1Btu/lbFdeg =  4187J/kgK

   

  12. Hệ số dẫn

  nhiệt

  1kcal/mhđộ = 1,163W/mK

  1Btu in/ft2.hFdeg = 0,144W/mK

  1Btu in/ft.hFdeg = 1,731W/mK

  8. Nhiệt độ

  toC = 9/5(toF - 32)

  toF = 9/5toC + 32

  tK = toC + 273,15

   

  13. Độ nhớt

  động

  1cSt(centistokes) = 10-6m2/s

  1ft2/h = 25,8.10-6m2/s

  1ft2/s = 0,0929 m2/s

   

   

  Bài viết cùng chuyên mục
  Hỗ trợ trực tuyến