Thống kê
  Đang online: 2
  Lượt truy cập: 797291
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH
Chức năng nhiệm vụ

1.     Nhiệm vụ của Hội

a. Tập hợp, đoàn kết những cá nhân và đơn vị chuyên ngành lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí để:
- Động viên tinh thần sáng tạo của hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển ngành;
- Phổ biến các kiến thức khoa học, kỹ thuật lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí cho quần chúng;

- Nâng cao kiến thức và tay nghề cho hội viên và quần chúng qua các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn;
- Hỗ trợ việc đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí vào sản xuất và đời sống;
- Tư vấn, phản biện, giám định xã hội về khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh tế thuộc chuyên ngành lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí cho các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước và các thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật;

- Tham gia vào việc biên soạn, biên dịch, soát xét, phản biện các tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia cũng như các tài liệu kỹ thuật, chuyên ngành (từ điển, quy chế, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt nam)  có liên quan đến lĩnh vực lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức hội thảo trong nước và quốc tế để có thể đề đạt và kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo về phương hướng xây dựng, phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí vào thực tế ở nước ta.

b. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong hoạt động khoa học.
c. Giúp đỡ hội viên về tinh thần và vật chất, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chuyên môn bằng các hình thức thích hợp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

 

2.     Quyền hạn của Hội

 

a. Hợp tác trong và ngoài nước với các Hội cùng ngành và các Hội khoa học kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp, hợp tác với các cơ quan chức năng, các Bộ, Ngành liên quan để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội.
b. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của Hội.
c. Tổ chức xuất bản thông tin, tạp chí, website và các ấn phẩm thuộc chuyên ngành lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí và về hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục
Hỗ trợ trực tuyến

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TS. Nguyễn Xuân Tiên

0243.771.0543

0913212345