Thống kê
  Đang online: 14
  Lượt truy cập: 1345409
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH


Tin tức và sự kiện

Ngày 27/1/2024, tại Văn phòng TW Hội, Ban TV Hội KHKT Lạnh và ĐHKK khoá IV đã tiến hành Họp toàn thể lần thứ VI khóa IV, nhằm sơ kết  đánh giá kết quả công tác Hội trong năm 2023 và Phương hướng công tác năm 2024.  Đông đảo các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ đã tham dự.

Chủ trì cuộc họp: Ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội Lạnh và ĐHKK Việt Nam.

I- Nội dung cuộc họp:

Đánh giá công tác Hội năm 2023, Hội  đã thực hiện được những nội dung và yêu cầu chính mà Hội nghị Ban chấp hành lần thứ III đã đề ra (ngày 13/5/2023).

Hội với sự kết hợp của Công ty Intech lần đầu tiên đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện bao gồm: Hội thảo Quốc tế Asian5+ 1(Japan); Hội thảo chuyên ngành Lạnh và ĐHKK với sự tham gia của các Bộ, ngành và các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Lạnh và ĐHKK; Triển lãm thiết bị chuyên ngành. Với hoạt động này hội đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các doanh nghiệp, các đơn vị và của toàn thể anh em Hội viên. Hoạt động của Hội năm 2023 đã có những chuyển biến tích cực, nâng cao vai trò và uy tín của Hội.   

- Những vấn đề cần tập trung trao đổi, thảo luận: Việc củng cố tổ chức hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tới; các nội dung cụ thể cần thực hiện trong thời gian từ nay đến cuối năm 2024.

- Về công tác đối ngoại: Do nhu cầu thực tế, cần cử người phụ trách về công tác này. Ban thường trực có dự kiến cử Ông Trịnh Quốc Dũng, người hiện nay vẫn đang thực hiện nhiệm vụ giữ mối quan hệ với nhóm Asian 5 + Nhật.

- Nhằm phát huy kết quả mà Hội đã thực hiện được trong năm 2023, trong năm 2024 Hội cần thiết phải có những hoạt động gì tiếp theo để đẩy mạnh và duy trì các hoạt động của mình.

II- Thảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí tham dự về các nội dung đã nêu ở trên.

Các ủy viên tham dự cuộc họp về cơ bản đều thống nhất với nội dung nêu ra của cuộc hop:

- Về  Công tác đối ngoại cần có người phụ trách trực tiếp, chủ động liên hệ, nắm tình hình để tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa Hội ta và các hội bạn.

- Hoạt động của Hội cần gắn liền hơn với các doanh nghiệp, các trường Đại học. Cần tạo được mối liên hệ chặt chẽ giữa Hội với các doanh nghiệp, các trường.

- Nên chú ý và đẩy mạnh hoạt động của các chi hội và Liên chi hội. Đây là lực lượng đông đảo và đã có những hoạt động tốt trong nhiều năm.

III- Kết luận

Kết thúc cuộc họp, Ông Tạ Quang Ngọc chủ tịch Hội, chủ trì cuộc họp đã đánh giá cao các ý kiến thảo luận của BTV, đồng ý với nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất của các đồng chí tham dự và kết luận:

  • Ban thường vụ chuẩn bị Báo cáo Tổng kết hoạt động hội năm 2023, Phương hướng hoạt động năm 2024. Cuộc họp Ban chấp hành lần thứ IV sẽ tiến hành vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2024.
  • Thống nhất cử Ông Trịnh Quốc Dũng phụ trách Công tác đối ngoại của Hội.
  • Sẽ tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp, trên cơ sở đã chuẩn bị tốt nội dung. Làm việc với Liên Chi hội, Công ty Intech và 1 số đơn vị trong ngành để lập kế hoạch cho hoạt động năm 2024.

Ban thường vụ  khóa IV xin thông báo nội dung và kết quả cuộc họp lần thứ VI ngày 27/1/2024  đến các uỷ viên ban chấp hành, văn phòng Hội các cấp và toàn thể Hội Viên.  Ban chấp hành TW Hội rất mong nhận được ý kiến đóng góp, các đề xuất từ các đồng chí trong BCHTW và toàn thể hội viên cho tổ chức và hoạt động của Hội.

                                                                 TM BAN THƯỜNG VỤ

                                                                   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                                                TS. Nguyến Liên Chi

 

Bài viết cùng chuyên mục
Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục
Hỗ trợ trực tuyến

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TS. Nguyễn Xuân Tiên

0243.771.0543

0913212345