LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỘI


Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt nam (gọi tắt là Hội Lạnh và ĐHKK Việt nam) được thành lập trên cơ sở của Hội chuyên ngành Lạnh và ĐHKK:

Trước tình hình phát triển ngày càng nhanh của ngành Lạnh và Điều hòa không khí (ĐHKK) ở nước ta, theo nguyện vọng của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ quản lý, doanh nhân và các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành, Hội KHKT Nhiệt Việt nam (gọi tắt là Hội Nhiệt Việt nam) đã phối hợp với Bộ Thủy Sản, Bộ Công nghiệp, Chương trình Quốc gia về bảo vệ tầng ôzôn của Việt nam, Bộ KH&CN, Trường Đại học Bách Khoa Hà nội tổ chức Hội nghị toàn quốc Lạnh và ĐHKK lần thứ nhất, ngày 18-12-1997 tại Hà nội. Theo kết luận của Hội nghị, tháng 6 năm 1998 Hội chuyên ngành Lạnh và ĐHKK Việt nam (trực thuộc Hội KHKT Nhiệt Việt nam) – Tổ chức Hội chuyên ngành đầu tiên của ngành Lạnh và ĐHKK Việt nam đã được thành lập.

Ngày 28 tháng 4 năm 2004 Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Việt nam đã được thành lập theo Quyết định số: 29/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ.

Cơ quan quản lý nhà nước của Hội là Bộ KH & CN.

Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam.

Trụ sở chính: Phòng 302, Nhà A3, số 10 Nguyễn Công Hoan, Q.Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3771.0543 || Fax: 04.3771.0543 . Email: lanhdhkk@yahoo.com