TƯ VẤN – ĐÀO TẠO


Ngày 25/3/2017, tại Văn phòng TW Hội, Ban CHTW Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Khóa III đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ III, để sơ kết và đánh giá kết quả công tác Hội trong năm 2016, bàn phương hướng công tác năm 2017, nhằm thực hiện […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP LẦN THỨ III CỦA ...