THÔNG TIN HỘINgày 25/3/2017, tại Văn phòng TW Hội, Ban CHTW Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Khóa III đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ III, để sơ kết và đánh giá kết quả công tác Hội trong năm 2016, bàn phương hướng công tác năm 2017, nhằm thực hiện […]

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP LẦN THỨ III CỦA ...
Tháng  9.2016, GS. Trần Ngọc Chấn và PGS. Lê Nguyên Minh- Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Việt Nam đã có báo cáo tại hội nghị KH quốc tế về chất lượng không khí trong nhà và môi trường tổ chức tại Hy Lạp từ 27-28/9/2016: hoi-thao-hy-lap Sau đây là nội dung […]

BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KH QUỐC TẾ VỀ CHẤT ...