HỢP ĐỒNG VỀ VIỆC PHỐI HỢP TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH HVACR


Hợp đồng về việc phối hợp triển lãm chuyên ngành HVACR giữa Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam với hai công ty: Công ty triển lãm Quốc tế Informa và Công ty cổ phần Quảng cáo Hội chợ Thương mại Việt Nam.

Xem toàn văn: VISRAE – Agreement for HVACR Vietnam 2019 (Vietnamese) (Signed) (1)

VISRAE – Agreement for HVACR Vietnam 2019 (English) (Signed) (1)