THÔNG TIN VỀ TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG SƯỞI, THÔNG GIÓ, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, LỌC KHÍ VÀ HỆ THỐNG LÀM LẠNH


Hội Lạnh và ĐHKK thông báo để các anh, chị quan tâm và làm việc trong lĩnh vực này bố trí tham gia Triển lãm.

Triển lãm được tổ chức bởi Công ty Triển lãm quốc tế Informa và Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Việt Nam (VINEXAD), HVACR Việt Nam 2019 là triển lãm thương mại duy nhất tại Việt Nam tập trung vào ngành HVACR. Triển lãm được tổ chức lần thứ 13 từ ngày 25 – 27/3/2019 tại Cung Triển lãm Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau đây là giới thiệu về Triển lãm của Công ty Triển lãm quốc tế Informa và Công ty Cổ phần Quảng cáo & Hội chợ Thương mại Việt Nam (VINEXAD). Xem toàn văn: HVACR Vietnam 2019_Media Updates – Vietnamese (27022019) (2)

Trân trọng cảm ơn!