58 NĂM ĐÀO TẠO NGÀNH NHIỆT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI


Cách đây 58 năm vào 8/1960, ngành đào tạo kỹ thuật Nhiệt của Việt Nam đã chính  ra đời ở Trường đại học Bách khoa Hà nội, với tên khai sinh là ngành Nhiệt điện, thuộc khoa Điện, khóa đào tạo sinh viên đầu tiên được tiến hành vào tháng 10 cùng năm.

Xem toàn văn :58 NĂM ĐÀO TẠO NGÀNH NHIỆT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI-1