THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP LẦN THỨ IV CỦA BAN CHTW HỘI KHKT LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VIỆT NAM


Ngày 31/3/2018, tại Văn phòng TW Hội, Ban CHTW  Hội KHKT Lạnh và ĐHKK  Việt Nam khóa III, đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ IV, góp ý Dự thảo báo cáo công tác Hội trong năm 2017, bàn Phương hướng công tác năm 2018.

 Chủ trì cuộc họp: Ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Việt Nam.

I- Nội dung các báo cáo tại cuộc họp:

– Ông Nguyễn Liên Chi, chánh Văn phòng Hội, thay mặt Ban thường trực đọc bản Dự thảo báo cáo Tổng kết công tác năm 2017, Phương hướng công tác năm 2018, đã được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần cuộc họp Ban thường vụ ngày 14/1/2018

– Ông Tạ Quang Ngọc, Chủ tịch Hội nêu những vấn đề cần thảo luận nhằm củng cố tổ chức hội, các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới như: Nhiệm vụ tư vấn phản biện; hoạt động của Chi hội Cơ điện lạnh; việc cấp chứng chỉ hành nghề….

IIThảo luận, đóng góp ý kiến của các đồng chí tham dự về các nội dung đã nêu ở trên.

Các ý kiến về cơ bản đều thống nhất với Dự thảo Báo cáo Tổng kết  công tác năm 2017, phương hướng công tác năm 2018 và nhấn mạnh một số việc trọng tâm cần làm tốt hơn để củng cố tổ chức cũng như  đổi mới phương thức hoạt động của Hội.

– Công tác Hội năm 2017 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là công tác quan hệ đối ngoại, quảng bá về Hội và các hoạt động của Hội. Uy tín của Hội đối với 1 số Bộ, Ngành, Liện hiệp hội KHKT Việt Nam, các trường Đại học, các công ty trong nước và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực KT Lạnh và ĐHKK…ngày càng được nâng cao.

– Công tác Tài chính của Hội trong những năm qua thực hiện rõ ràng, minh bạch theo đúng các quy định của nhà nước và các quy định của Điều lệ Hội. Để tăng thêm nguồn thu cần kết hợp với việc thực hiện các đề tài, việc cấp chứng chỉ…

– Cuộc họp giành nhiều thời gian bàn về thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề cho hội viên, những người hoạt động trong lĩnh vực lạnh và ĐHKK. Cần bàn bạc, kết hợp với 1 số Hãng, Công ty có uy tín để thực hiện được trong năm 2018, trước hết với Công ty Daikin Việt Nam.

– Kết hợp với Hội Môi trường, tổ chức  Hội thảo khoa học về “Công trình Xanh” trong năm 2018.

III- Kết luận

Kết thúc cuộc họp, Ông Tạ Quang Ngọc chủ tịch Hội, chủ trì cuộc họp đã đánh giá cao các ý kiến thảo luận của các ủy viên Ban CHTW, đồng ý với nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất của các đồng chí tham dự.

Căn cứ các ý kiến của cuộc họp, Ông Chủ tịch Hội Lạnh và ĐHKK VN đã kết luận và nêu các công việc chủ yếu trước mắt cần triển khai, cụ thể là:

1- Năm 2017 hoạt động của Hội có nhiều cố gắng và đã đạt được 1 số kết quả nhất định, đặc biệt là công tác đối ngoại. Về công tác tài chính bảo đảm công khai minh bạch, rõ ràng, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Hội.

2- Đối với Liên chi hội Cơ điện lạnh, cần tiến hành Đại hội trong năm 2018; Xây dựng quy chế hoạt động. Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được.

3- Trong năm 2018, cố gắng thực hiện việc kết hợp với các hãng có uy tín trong lĩnh vực lạnh và ĐHKK, thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề cho hội viên của hội thông qua sát hạch về chuyên môn đối với 1 số lĩnh vực của ngành. Trước mắt kết hợp với Hãng Daikin Việt Nam trong việc bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo chương trình và kế hoạch của Daikin.

4- Thực hiện thường xuyên nhiệm vụ Tư vấn phản biện, liên hệ và kết hợp với các Bộ, Ngành, Liên hiệp hội VN, các trường, các đơn vị trong ngành…trong việc đề xuất, thực hiện các đề tài về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng được giao. Trong năm 2018 liên kết cùng với Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam thực hiện hội thảo về Công trình xanh, đạt kết quả tốt.

Những nội dung trên đây Văn phòng TW Hội xin thông báo đến các uỷ viên BCHTW, văn phòng Hội các cấp và toàn thể Hội Viên.

Ban chấp hành TW Hội rất mong nhận được sự  ủng hộ và góp sức của toàn thể hội viên trong các mặt hoạt động của Hội.

                                                                                                                                  Văn phòng Trung ương Hội