THIẾT KẾ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ


THIẾT KẾ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ THÔNG GIÓ

– PGS.TS. Lê Nguyên Minh-Tel. 0904017722 – leminh1048@gmail.com

click vào đây xem chi tiết