XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG CỦA TÒA NHÀ, TIẾN TỚI DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM-GS.TS TRẦN NGỌC CHẤN


Tiêu thụ điện năng trong các công trình xây dựng chiếm một tỷ lệ rất lớn trong cán cân năng lượng của nền kinh tế quốc dân, thường đạt khoảng 30-40%. Xem tiếp: BAO CAO THAY CHAN