THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC HỌP LẦN THỨ III CỦA BAN CHTW KHÓA III HỘI KHKT LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VIỆT NAM


Ngày 25/3/2017, tại Văn phòng TW Hội, Ban CHTW Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Khóa III đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ III, để sơ kết và đánh giá kết quả công tác Hội trong năm 2016, bàn phương hướng công tác năm 2017, nhằm thực hiện nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội lần thứ III (ngày 28/3/2015). Xem tiếp: Thong bao BCHTW khoa3