BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KH QUỐC TẾ VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI HI LẠP – GS. Trần Ngọc Chấn & PGS.Lê Nguyên Minh


Tháng  9.2016, GS. Trần Ngọc Chấn và PGS. Lê Nguyên Minh- Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Việt Nam đã có báo cáo tại hội nghị KH quốc tế về chất lượng không khí trong nhà và môi trường tổ chức tại Hy Lạp từ 27-28/9/2016: hoi-thao-hy-lap

Sau đây là nội dung báo cáo của PGS. Lê Nguyên Minh: bao-cao-pgs-le-nguyen-minh

và báo cáo của GS. Trần Ngọc Chấn: ngduong_bc-du-ht-qt-hylap_tiengviet_24-3-2016