Daily Archives: October 20, 2016


Tháng  9.2016, GS. Trần Ngọc Chấn và PGS. Lê Nguyên Minh- Hội KHKT Lạnh và ĐHKK Việt Nam đã có báo cáo tại hội nghị KH quốc tế về chất lượng không khí trong nhà và môi trường tổ chức tại Hy Lạp từ 27-28/9/2016: hoi-thao-hy-lap Sau đây là nội dung […]

BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ KH QUỐC TẾ VỀ CHẤT ...