Daily Archives: July 5, 2016


Mười năm gần đây, sự phát triển của Chiller ly tâm đệm từ là cuộc cách mạng tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực Lạnh và Điều hòa không khí. Chiller ly tâm đệm từ đã loại bỏ vòng bi và dầu bôi trơn là nguyên nhân làm giảm hiệu […]

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHILLER LY TÂM ĐỆM ...