GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG BMS


Hệ thống quản lý toà nhà (BMS) là hệ thống toàn diện thực hiện điều khiển, quản lý nhiều thiết bị khác nhau trong toà nhà. Các yêu cầu giải pháp của các nhà đầu tư hoàn toàn được đáp ứng về các tính năng tự động điều khiển đến từng hệ thống cơ-điện trong toà nhà

GIOI THIEU HE THONG BMS