THÔNG TIN VỀ ĐỢT TẬP HUẤN “DÁN NHÃN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC TRONG LĨNH VỰC ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ”


Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt nam kết hợp với Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đã tổ chức đợt tập huấn “Dán nhãn tiết kiệm năng lượng bắt buộc trong lĩnh vực điều hòa không khí”.

Thời gian tập huấn trong tháng 9 và tháng 10 năm 2012.

Mở đầu chương trình, Ông Tạ Quang Ngọc – Chủ tịch Hội đã phát biểu khai mạc.

Đối tượng tập huấn: Các nhà phân phối, bán lẻ và các nhà tư vấn thiết kế về điều hòa không khí.

Địa điểm tổ chức là ba thành phố lớn: Thành phố Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung tập huấn:

1. Phổ biến về chương trình dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo nghị quyết  51/2011/QĐ-TTg của Chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực điều hòa không khí.

2. Các quy định cụ thể về tiêu chuẩn của nhãn tiết kiệm năng lượng.

3. Các quy định hành chính về xử phạt trong lĩnh vực dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

4. Các lợi ích cụ thể về tiết kiệm năng lượng khi tiến hành dán nhãn cho máy điều hòa không khí.

                (Xem các báo cáo cụ thể trong trang web của Hội).

Kết quả: tại Hà nội có hơn 60 doanh nghiệp với tổng số trên 80 người tham gia tập huấn, Đà Nẵng có trên 50 doanh nghiệp và trên 80 người tham dự, tại Thành phố Hồ Chí Minh có trên 60 doanh nghiệp và gần 100 người tham dự.

Qua đợt tập huấn đã làm cho các nhà phân phối và bán lẻ điều hòa không khí hiểu được nghị quyết 51/2011/QĐ-TTg của Chính phủ, hiểu rõ được lợi ích của việc dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Đồng thời các nhà phân phối và bán lẻ thấy được trách nhiệm của mình trong việc phổ biến nghị quyết của Chính phủ đối với xã hội và người tiêu dùng.

Đợt tập huấn đã thành công tốt đẹp.