ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHILLER LY TÂM ĐỆM TỪ Ở VIỆT NAM – PGS.TS LÊ NGUYÊN MINH


Mười năm gần đây sự phát triển của Chiller ly tâm đệm từ là cuộc cách mạng tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực Lạnh và Điều hòa không khí. Chiller ly tâm đệm từ đã loại bỏ công nghệ vòng bi và dầu bôi trơn làm giảm hiệu suất năng lượng máy nén và chỉ số hiệu quả làm lạnh Chiller. Sử dụng Chiller ly tâm đệm từ  không dầu có chỉ số IPLV > 10 kW/kW cho các hệ thống ĐHKK chạy non tải nhiều giờ ở điều kiện khí hậu Việt Nam có thể đem lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn 35%-50% chiller có dầu trước đây. Xem tiếp: (https://drive.google.com/file/d/0B5V80q7h_OZ1ajBHdUdVVWNJNXd3YWdxWHlEYnNIMVkyVnRv/view)