CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI KHKT LẠNH VÀ ĐHKK VIỆT NAM


Chủ Tịch Hội: TS. Tạ Quang Ngọc

Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam

Nguyên UV Ban CH Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Thủy Sản

Nguyên Chủ Tịch Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và ĐHKK Việt Nam

Phó chủ tịch Kiêm Tổng thư ký:TS. Nguyễn Xuân Tiên

 GV Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội